شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)

مدیر عامل شرکت صدرا گفت: تاپ ساید انتقال گاز فاز 6 پارس جنوبی با بیش از 99
درصد پیشرفت کار، اول آذر ماه سالجاری آماده حرکت جهت نصب می‌باشد.

جلیل خبره درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت ساخت
تاپ ساید «سکو» برای فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، اظهار داشت: طبق قرارداد، سکوی
انتقال گاز فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی اول آذرماه ‌آماده حرکت برای نصب خواهد بود.

وی افزود: نصب این سکو و مدت زمان آن بستگی به نظر کارفرما و شرایط آب و هوایی
منطقه دارد.
به گفته وی برخی ایرادات فنی در سرچاه‌ها، وجود خوردگی در برخی از آنها و ایراداتی
در شیرهای آنان که باعث نشتی گاز می‌شود باید برطرف گردد تا شرایط ایمن برای نصب
تاپ‌ساید فراهم گردد.

خبره تصریح کرد: سه سکو برای این سه فاز ساخته شده و درمرحله 5/99 درصد پیشرفت قرار
دارند.
مدیر عامل صدرا با اشاره به هزینه ساخت هر سکو گفت: ساخت هر سکو بیش از 120 میلیون
دلار هزینه دارد .