شرکت صنعتی دریایی ایران (سهامی عام )

روز پنج‌شنبه
150نفر از اعضاي كانون سهامداران حقيقي با هماهنگي شركت صدرا از پروژه‌هاي اين شركت
در نكاء بازديد كردند.


 به گزارش دنیای اقتصاد ،در اين بازديد كه مهندس خبره، مديرعامل
صدرا و ديگر مديران اين شركت حضور داشتند. حاضران با مخازن نفتي صدرا و شركت
هتل‌هاي زنجيره‌اي صدرا از نزديك آشنا شدند. در حاشيه اين بازديد مهندس خبره، مهندس
سلكي و مهندس محمودي از فعاليت‌هاي صدرا در درياي خزر و پيشرفت پروژه‌هاي شناور
حفاري ايران و خزر و كشتي‌هاي يدك‌كش اين شناور حفاري و كشتي ايران نكاء توضيحات
مبسوطي ارائه كردند. در انتهاي مراسم نيز بازديدكنندگان با حضور بر عرشه شناور
حفاري ايران خزر در كنار ساحل درياي خزر از نزديك مراحل ساخت اين پروژه عظيم صنعتي
را مشاهده كردند.