شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)

مدیر پروژه ترمیم "آب شستگی ها"
در شرکت صدرا اعلام کرد: پروژه ترمیم آب شستگی و اصلاح تقاطع خطوط لوله خارگ- گناوه
به اتمام رسیده است و تا دو هفته آینده به کارفرما تحویل می شود.
مهندس محمد رضا گلبن ثانی درگفت و گو با خبرنگار شانا با اشاره به اینکه : نزدیک به
90 درصد از کل نفت صادراتی ایران از طریق خطوط لوله خارگ – گناوه به جزیره خارگ
منتقل می شود گفت: شرکت صدرا در مدت 7 ماه و نیم گذشته عملیات ترمیمی را در این
خطوط لوله انجام داده است.
وی توضیح داد: اصلاح دو مورد تقاطع خطوط لوله خارگ-گناوه و انجام عملیات ترمیمی در
363 نقطه بحرانی از800 مورد "آب شستگی" در 10 خط لوله محدوده جزیره خارگ تا شهر
گناوه و همچنین ایجاد 4 تکیه گاه مناسب در دو مورد از تقاطع این خطوط لوله برای
محافظت از آسیب، از اقدامات اساسی بود که در پروژه ترمیم "آب شستگی" خطوط لوله خارگ
– گناوه انجام شده است.
گلبن ثانی افزود: برای ترمیم "آب شستگی" خطوط لوله خارگ – گناوه که عمر 30 ساله
دارند، میان شرکت پایانه های صادرات مواد نفتی به عنوان کار فرما و شرکت صدرا به
عنوان پیمانکار قرار دادی به ارزش بیش از 74 میلیارد ریال درسال گذشته امضا و
دراردیبهشت ماه تنفیذ وعملیات دریایی آن دراواخر شهریور ماه امسال آغاز شد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه از آخرین فناوری موجود در زمینه رفع "آب
شستگی" استفاده شده است ؛تشریح کرد: کار ایجاد تکیه گاه با تزریق گروت آب و سیمان
در کیسه های ویژه ای توسط غواص ها زیر لوله ها نصب شده است واین پروژه با استفاده
از روش کیسه گذاری اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه ، بالغ بر4 هزار و 500 تن سیمان مصرف شده
است که توسط دو کشتی و در محموله های 160 تنی در مدت زمان اجرای پروژه به محل
عملیات منتقل شده اند.
گلبن ثانی یاد آورشد: این پروژه با همکاری یک شرکت خدماتی اماراتی انجام شده است.

به گفته وی: در اجرای این پروژه ضمن اینکه کلیه مسایل ایمنی و"HSE" رعایت شده است
نسبت به زمان پیشنهادی کارفرما که یکسال را برای اجرای آن در نظر گرفته بود4 ماه و
نیم زودتراز موعد به اتمام رسیده است.