شرکت صنایع کاشی اصفهان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت صنایع کاشی اصفهان (سهامی عام)اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام (به منظور انتخاب هیات مدیره) در ساعت 9:30 روز چهارشنبه مورخ 24/08/85 در محل دفتر تهران واقع در تهران ، خیابان پاسداران، بوستان دهم ، شماره 2 برگزار خواهد شد .

http://82.99.218.26/document/850801403.pdf