شرکت صنایع کاشی اصفهان ( سهامی عام )

به گزارش
ایران‌بورس،کاشی اصفهان اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماه را حسابرسی
نشده ارائه کرد.

بنابراین گزارش،
صورت‌های مالی حسابرسی نشده 6 ماه منتهی به پایان شهریور 84 صنایع کاشی اصفهان شامل
ترازنامه،‌سود و زیان و آمار تولید و فروش است.

شرکت در دوره 6 ماه
سال جاری مقدار سه میلیون و 207 هزار و 317 مترمربع انواع کاشی دیواری تولید کرد که
از این میزان سه میلیون 864 هزار و 45 مترمکعب را فروخت. شرکت از فروش این محصول
مبلغ 130 میلیارد و 996 میلیون ریال درآمد کسب کرد.

از این مبلغ بهای تمام
شده کالای فروش رفته، هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌های مالی و مالیات کسر شد و
در پایان این دوره مبلغ دو میلیارد و 244 میلیون ریال سود خالص کسب شد. البته به
این مبلغ سود انباشته ابتدای سال اضافه شد که در پایان مبلغ هشت میلیارد و 175
میلیون ریال سود قابل تخصیص در حساب‌های این شرکت منظور شد.

این شرکت در اطلاعیه
دیگری درآمد هر سهم را برای سال مالی جاری با سرمایه 50 میلیارد ریال مبلغ یک هزار
و 78 ریال پیش‌بینی کرد.

این در حالی است که
درآمد هر سهم این شرکت در اردیبهشت ماه 84 مبلغ 905 ریال و در مهرماه امسال مبلغ یک
هزار و 80 ریال پیش بینی شده بود.

البته طبق اعلام شرکت
77 درصد از پیش‌بینی سود سال مالی 84 شرکت از محل فروش دارایی‌های غیرمولد شامل
دفاتر تهران و اصفهان و 10 دستگاه ویلاهای چالگان در نظر گرفته شده که در شش ماه
دوم سال محقق می‌شود.

سازمان بورس نیز در
این اطلاعیه به گزارش حسابرس مستقل اشاره کرده و آورده است به استناد بند 3-6
توضیحی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال 1383 شرکت طی سال‌ مالی مورد گزارش
با کاهش تولید و فروش و درجه‌بندی محصول روبه‌رو بوده است. همچنین موجودی کالای
ساخته شده در پایان سال جاری در انبار محصول مقدار 3/2 میلیون مترمربع به ارزش 60
میلیارد ریال است. فروش اعتباری شرکت نیز نسبت به سال مالی قبل 47 درصد افزایش و
دوره وصول از 120 روز به 190 روز فزونی یافته که این امر باعث کاهش نقدینگی شرکت
شده است. این در حالی است که شرکت در دوره 6 ماه منتهی به پایان شهریور سال جاری
فقط چهار درصد از پیش‌بینی درآمد هر سهم معادل 45 ریال را محقق کرده است