به گزارش ایران بورس، بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت صنایع آذرآب (سهامی عام)، پیش بینی درآمد (زیان) هر سهم برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۶ با سرمایه ۳۰۰.۰۰۰ میلیون ریال مبلغ (۲۶۰) ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات) اعلام شده است.
 
جهت مزید اطلاع ، به لینک زیر مراجعه نمایید.
http://www.seo.ir/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/BourseAnnouncements/861005-27.pdf 

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه