شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)

خانه » شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)

شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)

۱۳۸۶/۹/۱۹ ۱۹:۱۵:۰۵ ۱۹ آذر ۱۳۸۶ |دسته‌بندی: اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|
به گزارش ایران بورس، صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶ (حسابرسی شده) شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) شرح زیر ایفاد می گردد:
 
۱- ترازنامه تلفیقی در تاریخ ۳۱/۰۶/۸۶
۲- صورت سود و زیان تلفیقی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶
۳- صورت جریان وجوه نقد تلفیقی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶
۴- ترازنامه شرکت اصلی در تاریخ ۳۱/۰۶/۸۶
۲- صورت سود و زیان شرکت اصلی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶
۳- صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. 
http://www.seo.ir/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/BourseAnnouncements/860901804.pdf