شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/85 ( حسابرسی شده ) شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به شرح زیر ایفاد گردید:

1- ترازنامه تلفیقی در تاریخ 31/06/85

2- سود و زیان تلفیقی 6 ماهه منتهی به 31/06/85

3- جریان وجوه نقد تلفیقی 6 ماهه منتهی به 31/06/85

4- ترازنامه شرکت اصلی در تاریخ 31/06/85

5- سود و زیان 6 ماهه شرکت اصلی منتهی به 31/06/85

6- جریان وجوه نقد 6 ماهه شرکت اصلی منتهی به 31/06/85

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://82.99.218.26/document/8509014014.pdf