شرکت سیمان کرمان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ‘ شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) صورت های مالی حسابرسی شده
سال مالی منتهی به 29/12/84 ‘ شامل : ترازنامه ‘ صورت سود و زیان ‘ صورت جریان وجوه
نقد و گزارش حسابرس ‘ شرکت های تابعه خارج از بورس :

1- شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان (سهامی خاص – درصد مالکیت 99.99 درصد)

2- شرکت یاران سلیم (سهامی خاص – درصد مالکیت 60.3 درصد)

را ارائه نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.


http://82.99.218.26/document/850702208.pdf