شرکت سیمان کرمان ( سهامی عام)

به گزارش دنیای اقتصاد
، شركت سيمان كرمان پيش‌بيني درآمد هر سهم خود  رابراي سال مالي منتهي به پايان سال
جاري با سرمايه‌ 110ميليارد و 160ميليون ريال مبلغ 2هزار و 310ريال به طور خالص
اعلام كرد.

 براساس اطلاعيه
منتشره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران (سكوما) در دوره مذكور با تحقق
532ريال سود براي هر سهم توانست 23درصد از كل سال را پوشش دهد.

   بنابراين گزارش
پيش‌بيني‌ عملكرد سال مالي منتهي به پايان اسفندماه در مقايسه با عملكرد واقعي سال
مالي قبل به ترتيب از 24درصد افزايش فروش، 18درصد افزايش بهاي تمام شده كالاي فروش
رفته، 33درصد افزايش سود عملياتي و 32درصد افزايش سود پس از كسر ماليات برخوردار
است.

 همچنين شركت اعلام
نموده است هزينه‌هاي غيرعادي سال‌هاي مالي 82 و83 شامل هزينه بازخريد سنوات خدمت
تشويقي كاركنان، 4درصد بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور و زيان ناشي از واردات كلينكر
است.همچنين< سكوما>در دوره مذكور از فروش محصولات خود شامل سيمان پوزولاني، سيمان
تيپ دو و سيمان تيپ پنج + چاه نفت بالغ بر 89ميليارد و 295ميليون ريال درآمد كسب
كرد كه در مقايسه با دور مشابه سال قبل 22درصد افزايش يافته است.