شرکت سیمان کرمان ( سهامی عام)

به گزارش دنیای اقتصاد
، شركت سيمان كرمان پيش‌بيني درآمد هر سهم خود  رابراي سال مالي منتهي به پايان سال
جاري با سرمايه‌ ۱۱۰ميليارد و ۱۶۰ميليون ريال مبلغ ۲هزار و ۳۱۰ريال به طور خالص
اعلام كرد.

 براساس اطلاعيه
منتشره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران (سكوما) در دوره مذكور با تحقق
۵۳۲ريال سود براي هر سهم توانست ۲۳درصد از كل سال را پوشش دهد.

   بنابراين گزارش
پيش‌بيني‌ عملكرد سال مالي منتهي به پايان اسفندماه در مقايسه با عملكرد واقعي سال
مالي قبل به ترتيب از ۲۴درصد افزايش فروش، ۱۸درصد افزايش بهاي تمام شده كالاي فروش
رفته، ۳۳درصد افزايش سود عملياتي و ۳۲درصد افزايش سود پس از كسر ماليات برخوردار
است.

 همچنين شركت اعلام
نموده است هزينه‌هاي غيرعادي سال‌هاي مالي ۸۲ و۸۳ شامل هزينه بازخريد سنوات خدمت
تشويقي كاركنان، ۴درصد بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور و زيان ناشي از واردات كلينكر
است.همچنين< سكوما>در دوره مذكور از فروش محصولات خود شامل سيمان پوزولاني، سيمان
تيپ دو و سيمان تيپ پنج + چاه نفت بالغ بر ۸۹ميليارد و ۲۹۵ميليون ريال درآمد كسب
كرد كه در مقايسه با دور مشابه سال قبل ۲۲درصد افزايش يافته است.