شرکت سیمان مازندران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان مازندران در روز چهارشنبه ۲۱/۲/۸۴ رأس ساعت ۹ صبح در محل هتل ارم به نشانی: میدان ونک، اتوبان حقانی، جنب پل روگذر همت، هتل بزرگ ارم تشکیل می‌گردد.
برگه ورود به جلسه یک روز قبل از مجمع در قبال ارائه اوراق سهام در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس: تهران، خیابان آفریقا، خیابان هرمز ستاری، پلاک ۴۰ صادر خواهد شد.
دستور جلسه شامل این موارد است:
۱- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳
۲- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تصویب تقسیم سود برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳
۳- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت باشد.