جهت ملاحظه تاثیر تصمیم هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ ۰۱/۰۸/۸۴ مبنی بر قیمت گذاری سیمان در بورس فلزات، شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) روی لینک زیر کلیک نمایید .