شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)، صورت های مالی
میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 31/05/85 (حسابرسی نشده) شامل:

1- ترازنامه در تاریخ 31/05/85

2- سود و زیان 9 ماهه منتهی به 31/05/85

را ارائه نموده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.


http://82.99.218.26/document/8507017019.pdf