شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، به‌اطلاع
می‌رساند شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام) اعلام نموده است که جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام (به‌منظور انتخاب بازرس قانونی) در ساعت
9 روز چهار‌‌شنبه مورخ 12/11/84 در محل قانونی شرکت واقع در خیابان شهید بهشتی،
خیابان پاکستان، کوچه چهارم، شماره 4 برگزار خواهد شد.http://www.iranbourse.com/Document/8401101106.pdf