شرکت سیمان شمال

مدير عامل شركت
سيمان شمال گفت: با بهره برداري از طرح افزايش ظرفيت مجتمع سيمان شمال در سال 1385
. توليد سالانه اين مجتمع 80 درصد بيشتر مي شود.

به گزارش شركت
سرمايه گذاري بانك ملي ايران؛ عليرضا شريف افزود: با توجه به انجام برنامه ريزي و
تمهيدات لازم براي سرعت بخشي اجراي طرح افزايش ظرفيت در چهار ماه گذشته. اين طرح در
زمان حاضر از 2/42 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار است و افزايش دايمي نرخ پيشرفت اين
طرح نشان از بهره برداري در زمان مقرر دارد.

شريف به اجراي طرح
افزايش ظرفيت از 2200تن به چهار هزار تن در مجتمع سيمان شمال با استفاده از پيشرفته
ترين فناوري صنايع سيمان و فيلتراسيون اشاره كرد و افزود: با راه اندازي اين طرح
چهار هزار تني پيش بيني شده كه مشكلات آلودگي و محيط زيستي در اين شركت به حداقل
ممكن كاهش يابد.
وي با اشاره به افزايش 11درصدي توليد كلينكر در چهارماه نخست امسال نسبت به توليد
سال گذشته اين مجتمع افزود: توليد كلينكر خاكستري سيمان شمال در چهار ماه نخست سال
جاري به 6/5 درصد افزايش نسبت به بودجه به 257هزار و 535 تن و كلينكر سفيد با يك
درصد رشد به شش هزار و 592 تن رسيد.
به گفته وي توليد كلينكر اين مجتمع در چهار ماه نخست سال جاري نسبت به سال گذشته 25
هزار و 324 تن افزايش داشت.

وي از اجراي
اصلاحات ساختار در اين مجتمع خبر داد و افزود: در راستاي اجراي اين اصلاحات از جمله
طرح بازنشستگي پيش از موعد و سخت و زيان آور حدود 25 درصد از پرسنل شركت كاهش يافته
است و برگزاري دوره هاي آموزش عمومي و تخصصي براي كارشناسان و كاركنان جديد به
بهبود سطح دانش و بهره وري متوسط در اين مجتمع منجر شده است.
وي بهبود كيفيت توليد را مورد تاكيد قرار داد و افزود: با استفاده از روشهاي كنترل
كيفيت بستر لازم براي افزايش توليد و بهبود كيفيت در سيمان شمال در راستاي كاهش
قيمت تمام شده سيمان فراهم شده است.

شريف تنوع توليد
محصولات سيماني را ضروري دانست و افزود: اميد است با بهره گيري از تجارب چندين ساله
اين شركت در توليد و اجراي روشهاي بهبود كيفيت بتوان محصولات سيماني متنوعي از جمله
سيمان خاكستري نوع 2. سيمان پوزولاني. سيمان سفيد و سيمانهاي رنگي توليد كرد.