شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری
توسعه ملی گفت: با توجه به این که شاخص بورس به کف خود رسیده است ، گزارش پرونده
هسته ای ایران به شورای امنیت تغییری در روند حجم معاملات ایجاد نمی کند.
مرتضی عزیزی درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادی "مهر"با اشاره به کاهش حجم معاملات بورس طی
سال جاری ،گفت: افت شاخص بورس طی یک ساله اخیرمتاثرازبحث های انرژی هسته ای بود.
وی ادامه داد: طی یک ساله گذشته همواره ترس ازارجاع گزارش هسته ای ایران به شورای
امنیت حجم معاملات را دربازار بورس کاهش داده است.
عزیزی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت ها به کف رسیده وحتی با ارجاع پرونده ایران نیز
وضعیت شاخص ها ازاین بدترنخواهد شد.
وی درادامه وجود ابزارهای مالی نو را موجب تقویت بازار بورس عنوان کرد وگفت: یکی از
بزرگترین معضلات شرکت های ما کمبود نقدینگی برای خرید سهام است.
عزیزی اضافه کرد: رغبت برای خرید سهام بالاست ولی نقدینگی لازم وجود ندارد بنابراین
ورود ابزارهای مالی جدید می تواند تاثیرات موثری را در افزایش حجم معاملات بازار
بگذارد.
وی با بیان اینکه 80 درصد ازسهام داران حقوقی تمایلی به فروش سهام ندارند، افزود:
چون قیمت ها در بازاربورس پایین است تقاضای فروش کم است وازسوی دیگر نقدینگی لازم
برای افزایش تقاضای خرید نیز وجود ندارد.
عزیزی قانون جدید بازارسرمایه را درروند حجم معاملات دربورس بی تاثیردانست وافزود:
وقتی حجم گردش معاملات در بورس کم است طبیعتا اثر قابل ملاحظه ای را در روند
معاملات ایجاد نخواهد کرد.
وی گفت: ما باید قانون هایی را ایجاد کنیم که درراستای تقویت وافزایش قدرت خرید
سهام دربورس باشد.
عزیزی با بیان اینکه قانون جدید بازارسرمایه باید باقوانین موجود دربورس های بین
المللی هماهنگ باشد، افزود: در صورت تحقق این امر زمینه حضورسرمایه گذاران خارجی در
بورس وهمچنین عرضه سهام شرکت های ایرانی در بورس های جهانی فراهم می شود.