شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

به گزارش ایران بورس ، سهام شرکت بین المللی توسعه ساختمان که از سوی شرکت سرمایه گذاری غدیر عرضه شده بود توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی خریداری شد. در معاملات امروز غدیر تعداد دویست و پنجاه میلیون سهم شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان را به طور یکجا از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران عرضه کرد. قیمت پایه فروش نقدی سهام جهت معامله در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای هر سهم پنج هزار و پانصد ریال اعلام شده بود و به همان قیمت پایه فروخته شد.