شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی گفت: پرتفوی این شرکت برای افزایش سودآوری و فعالیت تخصصی در چهار گروه صنعتی متمرکز می شود .
به گزارش روزنامه جهان اقتصاد، مهندس مرتضی عزیزی افزود : مطالعات اولیه برای تمرکز پرتفوی در صنایع پتروشیمی ، مسکن ، خدمات مالی ، پیمانکاری و انبوه سازی و مواد غذایی صورت گرفته که به تدریج این تمرکز در شرکت توسعه ملی اعمال می شود .
وی پرتفوی این شرکت را سه هزار و 600 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود : این شرکت بیش از 16 هزار سهامدار دارد و سهام این شرکت در یک ماه گذشته به عنوان پرطرفدارترین شرکت بورسی خرید و فروش می شد .
عزیزی تامین مالی ارزان قیمت برای گسترش فعالیت ها را از اهداف اصلی این شرکت عنوان کرد و افزود: ورود به عرصه لیزینگ با منبع خارجی از دیگر هدف های این شرکت در سال جاری است و مطالعاتی نیز در زمینه صنعت حمل و نقل صورت گرفته به طوری که در زمان حاضر این شرکت در حدود 10 درصد حمل و نقل صنعت پتروشیمی وارد شده است .
وی از سرمایه گذاری شرکت در یک طرح مخابراتی به میزان 20 درصد خبر داد . وی بهای تمام شده این پرتفوی را سه هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود : ارزش بازار این شرکت سه هزار و 687 میلیارد ریال است .
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران 50 درصد و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران 40 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی را در اختیار دارند .