شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها ی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) در تاریخ 30/08/85 ، به شرح زیر ایفاد می گردد :

1- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ 30/08/85
2- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ 30/08/85
3- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به 30/08/85

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://82.99.218.26/document/850908032.pdf