شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، به اطلاع
می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی‌عام) در
تاریخ 18/11/1384 تشکیل گردیده که طی مجمع عمومی عادی سالیانه صورت‌های مالی سال
مالی منتهی به 30/09/1384 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. خلاصه اطلاعات شرکت و تصمیمات
مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:

شرحاولین پیش‌بینی در
تاریخ

 15/12/83 (تاریخ
درج)

آخرین پیش‌بینی در

 تاریخ 08/11/84

واقعی
درآمد (زیان) متعلق به
هر سهم پس از کسر مالیات – ریال
1751313
سود نقدی هر سهم پس از
کسر مالیات – ریال
*5050
سرمایه (میلیون ریال)3.000.0003.000.0003.000.000


*: شرکت در تاریخ 15/12/83 (تاریخ درج) سیاست تقسیم سود را اعلام ننموده بود.
جهت مزید اطلاع روی لینک
زیر کلیک نمایید .http://www.iranbourse.com/Document/8401102501.pdf