شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ( سهامی عام )

صورت های مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۸۳( حسابرسی نشده ) و پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۴ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ( سهامی عام ) منتشر شد که برای دسترسی به اطلاعات می توانید روی لینک های زیر کلیک نمایید .