شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)، اطلاعات و صورت
های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31/03/85 (حسابرسی شده) شامل:

1- ترازنامه در تاریخ 31/03/85

2- صورت سود و زیان 6 ماهه منتهی به 31/03/85

3- صورت جریان وجوه نقد 6 ماهه منتهی به 31/03/85

را ارائه نموده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.


http://82.99.218.26/document/850602101.pdf