شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

شركت سرمايه‌گذاري
بانك ملي ايران طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه در نظر دارد ۳۷/۵۸ درصد از كل سهام شركت
ايران پوپلين را بطور يكجا و به صورت نقد و يا نقد و اقساط از طريق مزايده واگذار
نمايد. قيمت پايه فروش نقدي كل سهام عرضه شده مبلغ ۵۰.۸۷۶.۵۶۴.۰۰۰ ريال (هر سهم ۸۰۰
ريال) تعيين شده است. متن كامل اين آگهي مزايده به شرح زير است:

آگهی مزایده واگذاری
سهام از طریق بورس اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری
بانک ملی ایران (سهامی عام ) در نظر دارد اصالتاً و وکالتاً تعداد ۶۳.۵۹۵.۷۰۵ سهم
معادل ۳۷/۵۸ درصد از کل سهام شرکت ایران پوپلین ( سهامی عام ) شامل ۴۹.۰۱۲.۷۴۴ سهم
متعلق به خود و ۱۴.۵۸۲.۹۶۱ سهم متعلق به شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
 را بطور یکجا و به صورت نقد و یا نقد و اقساط از طریق مزایده در بورس اوراق بهادار
تهران با مشخصات و ضوابط ذیل واگذار کند :

۱- مشخصات شرکت :

موضوع فعالیت : تولید
و تهیه انواع پارچه های نخی و الیاف مصنوعی .

تاریخ تأسیس : ۱۳۵۳ .

محل دفتر مرکزی :
تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، کوچه ۲۹ ، پلاک ۳۲

محل کارخانه : رشت،
جاده تهران ، کیلومتر ۱۰ .

سرمایه ثبت شده :
۱۰۸.۹۴۹.۰۲۴.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۸.۹۴۹.۰۲۴ سهم یک هزار ریالی .

سایر سهامداران : شرکت
سرمایه گذاری ملت ۳۷/۱۸ درصد ، شرکت بانک تجارت ۴۳/۱۷ درصد ، شرکت سرمایه گذاری
غدیر ۶۶/۲ درصد ، سایرین ۱۷/۳ درصد .

۲- قیمت فروش نقدی :

فیمت پایه فروش نقدی
کل سهام عرضه شده مبلغ ۵۰.۸۷۶.۵۶۴ ریال ( هر سهم ۸۰۰ ریال ) تعیین شده است و
بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای نقدی معامله مبنای تعیین ثمن معامله قرار می
گیرد .

۱-۲- حداقل ۳۰ درصد از
کل مبلغ مورد معامله به صورت نقد همزمان با انجام معامله و ۷۰ درصد باقیمانده در ۱۲
قسط مساوی با فواصل سه ماهه با سود تضمین شده سالانه ۱۶ درصد که به موجب ۱۲ فقره چک
به انضمام ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی معدل کل مبلغ اقساطی به علاوه سود متعلقه
به نفع شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران یا سایر اسناد تضمینی معتبر دیگر شامل
اوراق بهادار ، اسناد مالکیت ، اموال غیر منقول ، اسناد تضمینی مالی و غیره ( مشروط
به تایید فروشنده ) به منظور تضمین وصول اقساط مذکور می بایست از طرف خریدار به
فروشنده ارائه گردد .

۲-۲-سایر شرایط و
اطلاعات مربوطه در فرم و اسناد شرکت در مزایده درج شده است .

۳- سایر موارد :

۱-۳- متقاضیان برای
کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ها و اسناد و شرایط مزایده و معرفی نامه بازدید از
کارخانه می توانند از تاریخ ۲۷/۶/۸۴ لغایت ۱۶/۷/۸۴ در یکی از روزهای اداری به جز
پنجشنبه ها و ایام تعطیل از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ به شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (
متعلقه به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ) به نشانی : خیابان آفریقا ، خیابان
فرزان غربی ، پلاک ۶۵ ، طبقه دوم واحد کارشناسی ، تلفن : ۸۸۸۸۹۵۹۲ و یا به
کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران مراجعه نمایند .

۲-۳- حضور در مزایده
به منزله قولی و اطلاع متقاضیان از نحوه شرایط و مندرجات قرارداد مورد معامله می
باشد .

۳-۳- تاریخ انجام
معامله در تالار بورس اوراق بهادار تهران روز یکشنبه ۱۷/۷/۸۴ خواهد بود .

۴-۳- پس از تعیین
خریدار در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انعقاد قرارداد فروش سهام با توجه به
شرایط معامله و ضوابط و مقررات شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )
اقدام خواهد شد .