شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران


مدیر عامل ش
رکت
سرمایه گذاری بانک ملی ایران
گفت: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران برای
حضور در بازارهای بین المللی رتبه بندی می شود.
به گزارش شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، دکترمحمد مهرزاد اعتبار
سنجی این شرکت توسط شرکتهای خارجی را برای ورود به بازارهای بین المللی ضروری خواند
و افزود: در زمان حاضر شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران و تعدادی از شرکتهای زیر
مجموعه در حال رتبه بندی توسط معتبرترین شرکت  اروپایی در این زمینه  هستند.
به گفته وی ، اگر چه رتبه بالاتری نسبت به رتبه بندی کشور اخذ نخواهند کرد اما گام
موثری برای حضور در بازارهای خارجی بویژه اروپایی و آسیایی (کشورهای حاشیه خلیج
فارس) محسوب می شود.

وی ورود به بازار های
منطقه ای را از دیگر برنامه های شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران برای جذب منابع
خارجی و تزریق به صنایع داخلی ذکر کرد.
وی  افزود: با توجه به چالش های  پیش روی کشور برای الحاق به سازمان تجارت جهانی 
WTOو
لزوم حضور در بازارهای بین المللی ، این شرکت سرمایه گذاری با تاسیس شرکتی در دبی
پنجره ای برای شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری منطقه باز کرده است که به تدریج گسترش
خواهد یافت.
مهرزاد با تاکید بر حرکت شرکت به سمت ایجاد هلدینگ های تخصصی و مشارکت در طرح هایی
که تهدیدات ورود به سازمان تجارت جهانی

WTO

 در آنها کم اثر تر
است،گفت: هم اکنون  شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بخش قابل توجهی از  سهام
شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)
،  شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
و شرکت سرمایه گذاری ساختمان و صنعت را در اختیار دارد و به زودی نیز هلدینگ
نفت و گاز و پتروشیمی را تاسیس خواهد کرد که از  قابلیت های رقابتی بالایی
برخوردارند.
وی سرمایه گذاری در صنایع دارای مزیت نسبی بالا و تشکیل هلدینگ های تخصصی از این
صنایع را از جمله برنامه های راهبردی بلند مدت این شرکت برای حضور در عرصه های بین
المللی عنوان کرد.

وی تخصصی شدن برای
بهبود ترکیب سودآوری را مورد تاکید قرار داد و افزود: شرکت سرمایه گذاری بانک ملی
ایران با تبدیل به شرکت مادر تخصصی و  خروج از بنگاه داری و خرید و فروش روزانه
سهام ،  در صنایع نفت، گاز،پتروشیمی و تامین نیروی برق برای  تحقق سود آوری بالاتر
و با ثبات تر،  سرمایه گذاری بیشتری خواهد کرد.
وی پتروشیمی اراک را از جمله شرکتهای دارای قابلیت رقابتی و مزیت های نسبی
بالا عنوان کرد و افزود: این شرکت در زمان حاضر سالانه بیش از یک میلیون تن انواع
مواد و فرآورده های پتروشیمی

تولید می کند که با
اجرای طرح افزایش 25درصدی ظرفیت این مجتمع و بهره برداری از طرح الفین و پلی
پروپیلن در آبان ماه سال جاری و راه اندازی تمامی واحدهای مجتمع ، سود سالانه آن به
200 میلیون دلار بالغ خواهد شد.
وی از شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) به عنوان یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران نام برد و گفت: این شرکت با توجه به توان بالایی
که در اجرای پروژه های نفت و گاز، کشتی سازی و تجهیزات دریایی و زیر بنایی و بندری
دارد افق روشنی در آینده خواهد داشت.
مهرزاد از جایگزینی شرکت دیگری به جای "ا کر کورنر" که از مناقصه فازهای 15 و 16
صدرا خارج شده بود خبر داد و اعلام کرد: تا چند روز آینده قرار داد فازهای 15 و 16
پارس جنوبی به امضا  و تبادل خواهد رسید .
وی با اشاره به ترکیب سودآوری شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران گفت : با اجرای
استراتژی جابجایی

DIVIDEND 

   با
 CAPITAL  GAIN 
  به عنوان یکی از
اهداف بودجه ای سال 84 این شرکت، ترکیب سود قابل تقسیم برای سال 84 به حدود 50 درصد
کل سود سال افزایش می یابد که این ترکیب در سال 83 حدود 15 درصد بود.