شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

گروه
بورس دنیای اقتصاد :سرمايه‌گذاري بانك‌ملي ايران <وبانك> سود هر سهم سال مالي منتهي
به پايان اسفند ماه ۸۳ را با سرمايه ۳هزار و ۲۲۰ ميليارد ريال مبلغ يك‌هزار و
۳۰۸ريال خالص پيش‌بيني كرد.

 
بنا بر گزارش مديريت نظارت بر شركت هاي بورس ، پيش‌بيني عملكرد سال مالي مذكور در
مقايسه با عملكرد سال مالي قبل به‌ترتيب سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها ۶درصد كاهش،
سود حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌ها ۱۸۸درصد و سود پس از كسر ماليات ۹۸درصد افزايش
يافته‌است.

 به
موجب مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده ۲۸تيرماه ۸۳ سرمايه شركت طي دو مرحله، مرحله اول
مطابق صورتجلسه ۲۱مردادماه ۸۳ از مبلغ يك‌هزار و ۶۱۰ميليارد ريال به ۲هزار و
۷۳۷ميليارد ريال (معادل ۷۰درصد) از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران و مرحله دوم
مطابق صورتجلسه هيات‌مديره ۲۲دي ماه ۸۳ از مبلغ دوهزار و ۷۳۷ميليارد ريال به مبلغ
۳هزار و ۲۲۰ميليارد ريال (معادل ۳۰درصد) از محل اندوخته‌ سرمايه‌اي افزايش
يافت.براساس اطلاعات ارسالي شركت ، هيات‌مديره تصميم دارد سود قابل تقسيم سال ۸۳
بين صاحبان سهام را به مبلغ ۴۰۶ميليارد و ۷۸۵ميليون ريال (به‌ازاي هر سهم مبلغ
۱۲۶ريال) به مجمع عادي سالانه پيشنهاد كند.


 شركت طي نامه شماره 3834-83 ، 13مهرماه83 اعلام كرده است معاملات اخير سيمان شمال
و سيمان قائن مربوط به تشكيل هلدينگ تخصصي صنعت سيمان به‌نام شركت سرمايه‌گذاري و
توسعه صنايع سيمان مي‌باشد كه سود حاصل از نقل و انتقال سهام شركت‌هاي مذكور به
هلدينگ تخصصي به شرط انتقال كامل اين سهام مبلغ ۱۴۵۹ميليارد ريال (۵۳۳ريال به‌ازاي
هر سهم) مي‌باشد كه در سود و زيان تلفيقي حذف خواهد شد. همچنين سرمايه‌گذاري بانك
ملي ايران دارنده ۹۹/۹۹درصد سهام شركت مذكور است.

 در
پيش‌بيني سال جاري مبلغ ۸۴۶ ميليارد ريال بابت سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و مبلغ
۳۶۴۳ ميليارد ريال بابت سود فروش سرمايه‌گذاري‌ها در نظر گرفته شده است. نسبت سود
فروش سرمايه‌گذاري‌ها به سود پس از كسر ماليات ۸۶درصد مي‌باشد.


 يادآوري مي‌شود <وبانك> 77 شركت بورسي و 32 شركت غير بورسي را در پرتفوي خود دارد.