شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

بدین وسیله به اطلاع می رساند ، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در تاریخ 30/07/85 شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام) به شرح زیر ایفاد گردید :

1- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ 30/07/85

2- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ 30/07/85

3- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به 30/07/85

4- وضعیت پرتفوی مشاع به تفکیک صنعت در تاریخ 30/07/85

5- صورت ریز معاملات سهام پرتفوی مشاع برای یک ماهه منتهی به 30/07/85

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://82.99.218.26/document/8508015022.pdf