شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

بدین وسیله به اطلاع می رساند اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/85 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام ) به شرح زیر ایفاد گردید:

1- ترازنامه در تاریخ 31/06/85

2- صورت سود و زیان 6 ماهه منتهی به 31/06/85

3- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ 31/06/85

4- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکتها در تاریخ 31/06/85

5- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به 31/06/85

6- وضعیت پرتفوی مشاع به تفکیک صنعت در تاریخ 31/06/85

7- صورت ریز معاملات سهام پرتفوی مشاع برای یک ماهه منتهی به 31/06/85

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://82.99.218.26/document/8508015021.pdf