شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

شركت سرمايه‌گذاري
بانك ملي ايران (سهامي عام) در نظر دارد تعداد ۱.۹۶۹.۵۰۰ سهم معادل ۳۵/۲۷ درصد از
سهام شركت پرميت (سهامي عام) را به صورت يكجا و نقد و يا نقد و اقساط از طريق
مزايده به فروش برساند.

۱- مشخصات شركت:

فعاليت شركت: توليد
انواع لوله و ورق و ساير فرآورده‌هاي آزبست و سيمان

سرمايه ثبت شده: ۷۲۰۰
ميليون ريال منقسم به ۷.۲۰.۰۰۰ سهم يكهزار ريالي.

۲- قيمت فروش نقدي:

قيمت پايه فروش نقدي
كل سهام عرضه شده مبلغ ۳.۳۴۸.۱۵۰.۰۰۰ ريال (هر سهم ۱۷۰۰ ريال) تعيين شده است و
بالاترين قيمت پيشنهادي به عنوان بهاي نقدي معامله مبناي تعيين ثمن معامله قرار
مي‌گيرد.

در صورت درخواست
خريدار بهاي فروش سهام با شرايط ذيل تقسيط خواهد شد.

۱-۲- حداقل ۳۰ درصد از
كل مبلغ مورد معامله به صورت نقد همزمان با انجام معامله و ۷۰ درصد باقيمانده در ۱۲
قسط مساوي با فواصل سه ماهه با سود تضمين شده سالانه ۱۶ درصد كه به موجب ۱۲ فقره چك
به انضمام ضمانتانمه بدون قيد و شرط بانكي معادل كل مبلغ اقساطي به علاوه سود
متعلقه به نفع شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران به منظور تضمين وصول اقساط مذكور
مي‌بايست از طرف خريدار به فروشنده پرداخت گردد.

۲-۲- ساير شرايط و
اطلاعات مربوطه در فرم و اسناد شركت در مزايده درج شده است.

۳-  ساير موارد:

۳-۱- متقاضيان براي
كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم‌ها و اسناد و شرايط مزايده و معرفي‌نامه بازديد از
كارخانه مي‌توانند از تاريخ ۱/۵/۸۴ لغايت ۱۶/۵/۸۴ در يكي از روزهاي اداري به جز
پنجشنبه‌ها و ايام تعطيل از ساعت ۹ الي ۱۶ به شركت خدمات مديريت سرمايه مدار (متعلق
به شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران) به نشاني: خيابان آفريقا، خيابان فرزان غربي،
پلاك ۶۵، طبقه دوم، واحد كارشناسي شماره تلفن: ۸۸۸۸۹۵۹۲ و يا به كارگزاران بورس
اوراق بهادار تهران مراجعه فرمايند.

۲-۳- تاريخ انجام
معامله در تالار بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه ۱۷/۵/۸۴ خواهد بود.

۳-۳- پس از تعيين
خريدار در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انعقاد قرارداد فروش سهام با توجه به
شرايط معامله و ضوابط و مقررات شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران (سهامي عام) اقدام
خواهد شد.