شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

قرارداد احداث نيروگاه
گازي زنجان ۴ قابل تبديل به سيكل تركيبي به ظرفيت ۵۰۰ مگاوات به روش

B.O.O
امروز بين شركت توانير و شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران به امضا رسيد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت توانير، در اين
مراسم محمد احمديان،‌معاون وزير نيرو در امور برق و مدير عامل شركت توانير گفت:
خوشبختانه پذيرش موضوع توليد برق توسط بخش خصوصي به طور كامل در جامعه تحقق يافته و
به رغم مشكلات موجود اين اطمينان ايجاد شده كه در آينده بخش خصوصي و غيردولتي به
صورت رقابتي و با عقد قراردادهاي تضميني به توليد برق بپردازد و دولت نقش نظارتي
داشته باشد.
وي ابراز اميدواري كرد،‌گام‌‌هاي بعدي هم به سرعت برداشته شود و در كمتر از دو سال
(۲۰ ماه‌ آينده) برق نيروگاه زنجان ۴ وارد مدار شود.
احمديان سپس به‌ آيين نامه اجرايي ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم اشاره كرد و گفت:
دراين آيين نامه امكانات مناسبي براي فعاليت بخش خصوصي در احداث نيروگاه پيش‌بيني
شده كه به شكل گيري ارتباطات دوجانبه بين توليدكننده و خريدار، فارغ از قيمت
گذاري‌هاي دولت كمك مي‌كند كه اين امر موجب تحول اساسي در ساز و كار توليد برق در
كشور خواهد شد.
وي تاكيد كرد: در اين آيين نامه مباحثي چون توليد و فروش برق به مصرف كننده بدون
دخالت دولت، توليد و فروش برق در بازار برق، توليد و فروش در بازار برق با
قراردادهاي بلند مدت، با ساز و كار تضميني و با نرخ‌هاي تضميني پيش‌بيني شده است كه
با توجه به كمبود برق و نياز شديد به برق در اينده بسيار سودده خواهد بود.
در اين مراسم همچنين محمد مهرزاد، مدير عامل شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران
تاكيد كرد: در صورتي كه نگراني‌هاي موجود در زمينه تضمين‌هاي دولت از بين برود و
سهامداران اطمينان حاصل كنند كه درآمد فروش برق به موقع وصول خواهد شد، حتي در صورت
نبودن ارز صندوق ذخيره و خودگردان پيش‌بيني مي‌شود بتوانيم در فاصله هر ۹ ماه يكبار
يك پروژه جديد را آغاز كنيم.
وي با اعلام اينكه هيئت مديره شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران از انجام چنين
پروژه‌هايي استقبال مي‌كند، گفت: ‌ما درخواست بررسي انعقاد قرارداد دومين پروژه را
در كوتاه‌ترين فاصله داريم.
مهرزاد مجموع ارزش ريالي و ارزي اين قرارداد را حدود ۲۰۰ ميليون يورو اعلام كرد و
افزود: شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران قرار است نيروگاه زنجان ۴ را در كمتر از
دو سال وارد مدار كرده و برق آن را به شبكه بفروشد