شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

اطلاعیه پرداخت سود سهام از طریق کارت الکترونیکی:
بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)، به منظور رفاه حال شما سهامدار گرامی، اقدام به پرداخت سود سهام از طریق کارت الکترونیکی نموده است.            
در این خصوص توجه شما را به موارد زیر جلب می نماید:
 
۱- وجه سود پس از تحویل کارت به حساب آن منظور خواهد گردید.
۲- کارتها عضو شبکه شتاب بوده و کلیه قابلیت های ملی کارت را دارا می باشند.
۳- واریز وجه در حساب کارت فقط از طریق شرکت امکان پذیر می باشد.
۴- شماره کارت جهت اقدامات و مراجعات آتی (بروز مشکل، مفقودی یا سرقت) مورد نیاز می باشد، لذا آن را یادداشت، حفظ و نگهداری فرمائید.
۵- جهت برداشت وجه می توانید به یکی از طرق زیر اقدام نمائید:
 
    الف- مراجعه به هریک از شعب بانک ملی ایران
    ب- انتقال وجه به هر کارت دیگر
    ج- برداشت از طریق دستگاههای خود پرداز (ATM)
    د- خرید کالا با استفاده از دستگاههای POS
 
۶- در حفظ و نگهداری کارت دقت نموده و از قرار دادن آن در مجاورت آهنربا و میدان های مغناطیسی خودداری کنید و در صورت بروز مشکل، به یکی از طرق زیر اقدام نمائید:
 
  الف- مراجعه حضوری و یا تماس با واحد امور سهامداران شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (تلفن تماس: 88709070 – 021)
  ب- تماس با واحد پاسخگویی مردمی بانک ملی ایران (تلفن تماس:  6414- 021) 
 
۷- در صورت مفقودی و یا سرقت کارت، سریعا موضوع را مطابق با بند ۶ ، اطلاع دهید.
۸- کلیه هزینه های وارده به کارت و یا صدور و ارسال مجدد، به عهده سهامدار می باشد.
۹- در حفظ و افشاء کد رمز دقت فرموده و در صورت افشاء، در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز اقدام نمائید.
۱۰- به منظور امنیت بیشتر، به طور متناوب از طریق دستگاههای خود پرداز و یا مراجعه به هریک از شعب بانک ملی، اقدام به تغییر رمز کارت نمائید.
۱۱- پس از درج آگهی شرکت در خصوص پرداخت سود سهام، نیاز به مراجعه حضوری به شرکت نبوده و  وجه سود، به حساب کارت منظور خواهد گردید.