شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران پیرو مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه خود اقدام به پرداخت سود سهام می نماید.
لذا بدینوسیله از صاحبان سهام حقیقی و حقوقی که در تاریخ
۲۷/۴/۱۳۸۶ (تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه) سهامدار این شرکت بوده اند دعوت می گردد جهت دریافت سود سهام با توجه به جدول زمانبندی زیر از ساعت ۳۰/۸ الی ۱۵ روزهای شنبه لغایت چهارشنبه، با دردست داشتن اصل اوراق سهام و شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر، به واحد امور سهامداران واقع درمحل شرکت مراجعه نمایند.
 
دارندگان تعداد سهام
تاریخ مراجعه
 
دارندگان تعداد سهام
تاریخ مراجعه
از
تا
از
تا
 
از
تا
از
تا
۱
۳۰۰
۸۶/۶/۱۰
۸۶/۶/۱۰
 
۲۵۰۱
۳۰۰۰
۸۶/۶/۱۷
۸۶/۶/۱۷
۳۰۱
۵۰۰
۸۶/۶/۱۱
۸۶/۶/۱۱
 
۳۰۰۱
۵۰۰۰
۸۶/۶/۱۸
۸۶/۶/۱۸
۵۰۱
۸۰۰
۸۶/۶/۱۲
۸۶/۶/۱۲
 
۵۰۰۱
۱۵۰۰۰
۸۶/۶/۱۹
۸۶/۶/۱۹
۸۰۱
۱۵۰۰
۸۶/۶/۱۳
۸۶/۶/۱۳
 
۱۵۰۰۱
۵۰۰۰۰
۸۶/۶/۲۰
۸۶/۶/۲۰
۱۵۰۱
۲۵۰۰
۸۶/۶/۱۴
۸۶/۶/۱۴
 
۵۰۰۰۱
۶۰۰۰۰۰
۸۶/۶/۲۱
۸۶/۶/۲۱
 
 
نکات مهم :
 
۱- برنامه زمانبندی پرداخت سود به سهامداران دارای بیش از ۶۰۰۰۰۰ سهم ، متعاقبا اعلام خواهد گردید.
۲- نظر به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، سهامدارانی که تمایل به شرکت در افزایش سرمایه مذکور را دارند، می توانند بجای دریافت مطالبات سود خود ، از آن برای شرکت در افزایش سرمایه استفاده نمایند.
۳- سود فقط  به خود سهامدار و یا وکیل قانونی وی پرداخت خواهد شد.
۴- بمنظور حسن اجرای پرداخت سود سهام و جلوگیری از تضییع وقت سایرین ، از سهامداران محترم تقاضا می شود طبق جدول تعیین شده برای دریافت سود سهام خود، مراجعه فرمایند.