شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )افزايش 189‌ريالي سود هر سهم سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران

 به
گزارش دنیای اقتصاد ، پيش‌بيني درآمد هرسهم شركت سرمايه‌‌گذاري بانك ملي ايران براي
سال مالي منتهي به پايان اسفند ماه 83‌مبلغ 189‌ريال افزايش يافت.

 براساس اطلاعيه
منتشره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران <وبانك> پيش‌بيني درآمد هر سهم براي
سال مالي مذكور را با سرمايه 3‌ميليارد و 220‌ميليون ريال مبلغ يك‌هزار و 497‌ريال
اعلام كرد.

 بنابراين گزارش و
بانك پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي گذشته را مبلغ يك‌هزار و 308‌ريال اعلام كرده
است كه دليل تعديل را افزايش سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي عمدتا مربوط به پتروشيمي
اراك، صنعتي دريايي ايران، توسعه سيمان و سرمايه‌گذاري مشاع و همچنين افزايش
سود حاصل از فروش سرمايه‌‌‌گذاري‌ها بابت مابه‌التفاوت سود فروش سهام مشاع اعلام
كرده است.

 بر اساس اطلاعات
ارسالي شركت، سود قابل تقسيم سال 83 به ازاي هر سهم مبلغ 275‌ريال و سود پيشنهادي
مبلغ 270‌ريال است.

 همچنين در
پيش‌بيني سال جاري مبلغ يك‌هزار و 332 ‌ميليارد ريال بابت سود حاصل
از سرمايه‌گذاري‌ها و مبلغ 3‌هزار و 733‌ميليارد ريال بابت سود فروش
سرمايه‌‌گذاري‌ها در نظر گرفته شده است. نسبت سود فروش سرمايه‌‌گذاري‌‌ها به سود پس
از كسر ماليات 78‌درصد مي‌باشد.

 شايان ذكر است
،مطابق تبصره بند د  ماده 15‌ اساسنامه شركت، خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در
پرتفوي شركت بايد به حساب اندوخته سرمايه‌اي منظور شود، اندوخته سود سرمايه‌اي‌ بين
سهامداران قابل تقسيم نبوده و مي‌تواند براي افزايش سرمايه مورد استفاده قرار گيرد
و فقط در موارد استثنايي براي حفظ روند سوددهي شركت مي‌تواند با پيشنهاد هيات مديره
و تصويب مجمع عمومي عادي تا 20‌درصد از اندوخته سرمايه‌اي ايجاد شده را به حساب
تقسيم سود انتقال داد.