شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران (سهامی عام )

مجمع عمومي عادي
شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۲۷/۴/۸۴ در محل مركز
همايشهاي محمدبن زكرياي رازي، واقع در باند جنوبي بزرگراه شهيد همت، بين بزرگراه
شهيد چمران و بزرگراه شيخ فضل الله نوري، ساختمانهاي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم
پزشكي ايران، سالن همايشهاي بين‌المللي برگزار مي‌گردد.

دستور جلسه شامل
موارد زير است:

۱- استماع گزارش 
هيئت‌مديره و حسابرس و بازرس قانوني.

۲- بررسي و اتخاذ
تصميم نسبت به صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۳۰/۱۲/۸۳.

۳- انتخاب بازرس
قانوني.

۴- تعيين روزنامة
كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت.

۵- ساير مواردي كه
در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.

سهامداران يا وكلا
و نمايندگان قانوني آنان از تاريخ ۲۰/۴/۸۴ لغايت ۲۶/۴/۸۴ (به استثناي روزهاي
پنجشنبه و ايام تعطيل) مي‌توانند با در دست داشتن اصل اوراق سهام و كارت شناسايي
معتبر همه روزه از ساعت ۹ لغايت ۱۵ جهت دريافت ورقة ورود به جلسه به نشاني: تهران،
خيابان وليعصر، بالاتر از سه راه شهيد بهشتي (عباس آباد)، كوچة نادر، نبش كوچه
رفيع، ساختمان شماره ۲ مراجعه فرمايند.

تلفن‌هاي تماس:
۲-۸۷۰۹۰۷۰