شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به ازای هر سهم 300 ریال به سهامداران سود پرداخت

مجمع عمومي عادي
سالانه شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران پرداخت 300 ريال سود نقدي به ازاي هر سهم
به سهامداران را تصويب كرد.
در اين مجمع  كه با حضور 54/91درصد سهامداران اين شركت  برگزار شد صورتهاي مالي
براي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1383 شركت به تصويب مجمع رسيد.
در اين مجمع مدير عامل شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران  با ارايه گزارشي از
 تحولات اقتصاد جهان و  كشور‘  تغييرات شاخص هاي بازار سرمايه را مورد بررسي قرار
داد وگفت: شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران در اين دوره 19/36 درصد از حجم معاملات
شركتهاي گروه چند رشته اي  به ارزش دو هزار و 543ميليارد ريال  را به خود اختصاص
داد.
به گفته محمد مهرزاد ‘ در اين دوره گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با عملكرد هفت
ميليارد و 26ميليون ريالي حدود هفت درصد از معاملات بازار را دارا بود. حجم معاملات
سهام شركتهاي مختلف در سازمان بورس اوراق بهادار در سال 1383 حدود 103 هزار و 530
ميليارد ريال بود.
 وي با اشاره به شاخص هاي اصلي عملكرد شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران گفت:  جمع
درآمدهاي  شركت در اين دوره  به پنج هزار و 86 ميليارد و 22 ميليون ريال رسيد كه
نسبت به بودجه برآوردي حدود 97درصد رشد داشت كه سه هزار و 773 ميليارد و 682 ميليون
ريال آن ناشي از فروش سهام‘ يك هزار و 301 ميليارد و 255 ميليون ريال از سرمايه
گذاريها و  11 ميليارد و 85 ميليون ريال اين در آمد از فروش اوراق مشاركت و سپرده
ها كسب شد.
 وي خالص سود هر سهم در سال مالي مورد گزارش را يك هزار و 490 ريال اعلام كرد و
افزود: سود هر سهم در نخستين زمان انتشار آن يك هزار و 600 ريال با سرمايه يك هزار
و 610 ميليارد ريال بود كه اكنون به يك هزار و 490 ريال با سرمايه سه هزار و 220
ميليارد ريال افزايش يافته است كه نشان از رشد 86درصدي سود هر سهم دارد.
وي با اشاره به رشد 22 درصدي ارزش داراييها به ازاي هر سهم گفت: اين رشد سبب شده
خالص ارزش داراييهاي شركت با  دو هزار و 596 ميليارد و 40 ميليون ريال افزايش به 14
هزار و 355ميليارد و 763 ميليون ريال برسد.

مهرزاد با تاكيد بر
تنوع سبد سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملي افزود: سبد سهام اين شركت از 109شركت در
15گروه صنايع گوناگون تشكيل شده است كه 67درصد ارزش روز شركت به سهام شركتهاي
پذيرفته شده در بورس تهران تعلق دارد.

وي از رشد 15درصدي
ارزش روز سبد سهام اين شركت سخن گفت و افزود: ارزش سهام شركت در بازار سرمايه با
حفظ رتبه چهارم در ميان شركتهاي بورسي و رتبه دوم در ميان شركتهاي سرمايه گذاري
پذيرفته شده در بورس از 13 هزار و 643 ميليارد ريال در ابتداي سال 1383 به 17 هزار
و 324 ميليارد ريال در پايان اين سال رسيد كه رشدي حدود 27 درصد داشت.
وي در ادامه به تشريح برنامه هاي آتي شركت پرداخت و گفت:  اميد است  با اجراي اين
برنامه ها در ميان مدت و بلند مدت بتوان چشم انداز روشن و پايداري را براي شركت
سرمايه گذاري بانك ملي ايران در بازار سرمايه ترسيم كرد.

مدير عامل شركت سرمايه
گذاري پس از استماع گزارش بازرس و حسابرس قانوني شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
به سوالات سهامداران پاسخ گفت.