شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال به سهامداران سود پرداخت

مجمع عمومي عادي
سالانه شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران پرداخت ۳۰۰ ريال سود نقدي به ازاي هر سهم
به سهامداران را تصويب كرد.
در اين مجمع  كه با حضور 54/91درصد سهامداران اين شركت  برگزار شد صورتهاي مالي
براي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۳ شركت به تصويب مجمع رسيد.
در اين مجمع مدير عامل شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران  با ارايه گزارشي از
 تحولات اقتصاد جهان و  كشور‘  تغييرات شاخص هاي بازار سرمايه را مورد بررسي قرار
داد وگفت: شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران در اين دوره ۱۹/۳۶ درصد از حجم معاملات
شركتهاي گروه چند رشته اي  به ارزش دو هزار و 543ميليارد ريال  را به خود اختصاص
داد.
به گفته محمد مهرزاد ‘ در اين دوره گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي با عملكرد هفت
ميليارد و ۲۶ميليون ريالي حدود هفت درصد از معاملات بازار را دارا بود. حجم معاملات
سهام شركتهاي مختلف در سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۳ حدود ۱۰۳ هزار و ۵۳۰
ميليارد ريال بود.
 وي با اشاره به شاخص هاي اصلي عملكرد شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران گفت:  جمع
درآمدهاي  شركت در اين دوره  به پنج هزار و 86 ميليارد و 22 ميليون ريال رسيد كه
نسبت به بودجه برآوردي حدود ۹۷درصد رشد داشت كه سه هزار و ۷۷۳ ميليارد و ۶۸۲ ميليون
ريال آن ناشي از فروش سهام‘ يك هزار و ۳۰۱ ميليارد و ۲۵۵ ميليون ريال از سرمايه
گذاريها و  11 ميليارد و 85 ميليون ريال اين در آمد از فروش اوراق مشاركت و سپرده
ها كسب شد.
 وي خالص سود هر سهم در سال مالي مورد گزارش را يك هزار و 490 ريال اعلام كرد و
افزود: سود هر سهم در نخستين زمان انتشار آن يك هزار و ۶۰۰ ريال با سرمايه يك هزار
و ۶۱۰ ميليارد ريال بود كه اكنون به يك هزار و ۴۹۰ ريال با سرمايه سه هزار و ۲۲۰
ميليارد ريال افزايش يافته است كه نشان از رشد ۸۶درصدي سود هر سهم دارد.
وي با اشاره به رشد ۲۲ درصدي ارزش داراييها به ازاي هر سهم گفت: اين رشد سبب شده
خالص ارزش داراييهاي شركت با  دو هزار و 596 ميليارد و 40 ميليون ريال افزايش به 14
هزار و ۳۵۵ميليارد و ۷۶۳ ميليون ريال برسد.

مهرزاد با تاكيد بر
تنوع سبد سهام شركت سرمايه گذاري بانك ملي افزود: سبد سهام اين شركت از ۱۰۹شركت در
۱۵گروه صنايع گوناگون تشكيل شده است كه ۶۷درصد ارزش روز شركت به سهام شركتهاي
پذيرفته شده در بورس تهران تعلق دارد.

وي از رشد ۱۵درصدي
ارزش روز سبد سهام اين شركت سخن گفت و افزود: ارزش سهام شركت در بازار سرمايه با
حفظ رتبه چهارم در ميان شركتهاي بورسي و رتبه دوم در ميان شركتهاي سرمايه گذاري
پذيرفته شده در بورس از ۱۳ هزار و ۶۴۳ ميليارد ريال در ابتداي سال ۱۳۸۳ به ۱۷ هزار
و ۳۲۴ ميليارد ريال در پايان اين سال رسيد كه رشدي حدود ۲۷ درصد داشت.
وي در ادامه به تشريح برنامه هاي آتي شركت پرداخت و گفت:  اميد است  با اجراي اين
برنامه ها در ميان مدت و بلند مدت بتوان چشم انداز روشن و پايداري را براي شركت
سرمايه گذاري بانك ملي ايران در بازار سرمايه ترسيم كرد.

مدير عامل شركت سرمايه
گذاري پس از استماع گزارش بازرس و حسابرس قانوني شركت سرمايه گذاري بانك ملي ايران
به سوالات سهامداران پاسخ گفت.