شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ‌ملی

خانه » شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ‌ملی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ‌ملی

۱۳۸۴/۲/۱۰ ۱۴:۰۹:۳۵ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار شرکت|

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ‌ملی از جمله شرکت هایی بود که بیشترین تاثیر را بر تغییرات شاخص طی هفته گذشته داشته‌اند.