به گزارش ایران بورس، اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۸۷ (حسابرسی نشده) شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به شرح زیر ایفاد گردید:
 
۱- ترازنامه در تاریخ ۳۱/۰۳/۸۷
۲- سود و زیان ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۸۷
۳- آمار تولید و فروش ۳ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۸۷
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. 
http://www.seo.ir/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/BourseAnnouncements/870423-26.pdf 

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه