اخبار

به گزارش ایران بورس، صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی و شرکت اصلی  6 ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶ (حسابرسی شده) شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی عام) به شرح زیر ایفاد گردید:
 
۱- ترازنامه تلفیقی در تاریخ ۳۱/۰۶/۸۶
۲- سود و زیان تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶
۳- جریان وجوه نقد تلفیقی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶
۴- ترازنامه شرکت اصلی در تاریخ ۳۱/۰۶/۸۶
۵- سود و زیان ۶ ماهه شرکت اصلی منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶
۶- جریان وجوه نقد ۶ ماهه شرکت اصلی منتهی به ۳۱/۰۶/۸۶
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید. 
http://www.seo.ir/Portals/44fa7561-56f7-47e4-a228-477ca071e439/BourseAnnouncements/861002-12.pdf 

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه