شرکت توسعه صنایع بهشهر

به گزارش گروه بورس دنیای اقتصاد
، شرکت توسعه صنایع بهشهر، در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه امسال، سهام دو شرکت
سرمایه‌گذاری پارس آریان و بانک پارسارگاد را به سبد سهام شرکت‌های خارج از بورس
خود افزود.
براساس اطلاعیه سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار، بهای تمام شده این دو شرکت
بالغ بر 27میلیارد و 546میلیون ریال بوده است.
شرکت «وبشهر» در دوره یاد شده مبلغ 47میلیارد و 546میلیون ریال سهام تحصیل کرد.
این در حالی است که در همین دوره «وبشهر» هیچ یک از شرکت‌های حاضر در پرتفوی خود را
واگذار نکرد.ارزش بازار پرتفوی بورسی «وبشهر» در پایان دوره در مقایسه با بهای تمام
شده ابتدای دوره معادل 06/19درصد رشد داشته است.
از آنجایی که پرتفوی شرکت توسعه صنایع بهشهر بر سر گروه غذایی، ماشین‌آلات و
تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌ها متمرکز است، ارزش بازار پایان دوره هر یک از این گروه‌ها
در مقایسه با بهای تمام شده ابتدای دوره آنها، به ترتیب با 68/31درصد رشد،
72/26درصد افت و 02/19درصد رشد مواجه بودند.