شرکت توسعه صنایع بهشهر

به گزارش دنیای اقتصاد
، مجمع عادي ساليانه شركت توسعه صنايع بهشهر با حضور 25/64 درصد از سهامداران اين
شركت در محل سالن همايش‌هاي زكرياي رازي روز پنج‌شنبه 30 تيرماه برگزار شد.

 براساس اين گزارش
شركت ‌توسعه صنايع بهشهر ميان سهامداران خود كه به طور عمده بيشترين اعضاي تركيب
سهامداران آن اشخاص حقيقي هستند، ميزان 545 ريال سود تقسيم كرد و با استقبال
سهامداران بابت اين عملكرد مواجه شد.

 گفتني است، هيات
رييسه مجمع با حضور آقايان مهندس مهرزاد به عنوان رياست جلسه مجمع، حسين تربتي و
محمدعلي سهماني اصل به  عنوان ناظران و مهندس عسگري‌ آزاد به عنوان دبير مجمع و
مهندس مقيم‌زاده تشكيل شد.