شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام )

خانه » شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام )

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام )

۱۳۸۵/۴/۸ ۱۸:۰۹:۳۳ ۸ تیر ۱۳۸۵ |دسته‌بندی: اخبار شرکت|

به گزارش ایران بورس ، صورت وضعیت
پرتفوی سرمایه گذاری در تاریخ ۳۱/۳/۸۵ شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام ) به شرح
زیر ایفاد گردید :
۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۱/۳/۸۵
۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ ۳۱/۳/۸۵
۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۳/۸۵

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید .http://www.irbourse.com/Document/850406010.pdf