شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام )


توسعه صنايع بهشهر پيش‌بيني درآمد هر سهم خود را براي سال مالي
منتهي به پايان اسفندماه سال ۸۴ با سرمايه يك‌هزار و ۳۲۰ميليارد و ۳۰۰ميليون ريال
به طور خالص مبلغ ۶۰۰ريال اعلام كرده است.


به گزارش دنیای اقتصاد بر اساس اطلاعيه بورس اوراق بهادار تهران
پيش‌بيني عملكرد اين شركت براي سال مالي مذكور در مقايسه با پيش‌بيني عملكرد سال
مالي قبل ۱۹درصد كاهش سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، ۹درصد افزايش سود حاصل از فروش‌
سرمايه‌گذاري‌ها، ۸درصد كاهش سود عملياتي و ۹درصد كاهش سود پس از كسر ماليات نشان
مي‌دهد كه دلايل تغييرات اعلام نشده است.


 مطابق سياست‌ كلي هيات مديره <وبهشهر> در صورتي كه سود حاصل از
فروش سرمايه‌گذاري‌ها درصد قابل توجهي از سود شركت را تشكيل دهد به منظور تداوم
سوددهي و افزايش  سود در سال‌هاي آتي و ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، به حساب
سرمايه شركت منتقل مي‌گردد.


 بنابراين گزارش جمع كل سرمايه‌گذاري‌هاي پرتفوي توسعه صنايع بهشهر
در خردادماه امسال از ۷۴درصد رشد ارزش بازار در مقايسه با بهاي تمام شده ابتداي
دوره برخوردار بوده است.


 شركت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 83 با سرمايه 1320300ميليون
ريال مبلغ ۵۹۸ريال اعلام نموده بود كه دلايل تعديل را تغيير در اجزاي
سرمايه‌گذاري‌ها اعلام نموده است.مطابق اطلاعات دريافتي، مبلغ ۱۵۱۱۶۱ميليون ريال
(۱۱۴ريال به ازاي هر سهم) از پيش‌بيني درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي سال مالي ۸۳
مربوط به سهم شركت از درآمد سنواتي شركت صنعتي بهشهر بابت طلب سنواتي از شركت
بازرگاني دولتي مي‌باشد.