شرکت توسعه صنایع بهشهر ( سهامی عام )


توسعه صنايع بهشهر پيش‌بيني درآمد هر سهم خود را براي سال مالي
منتهي به پايان اسفندماه سال 84 با سرمايه يك‌هزار و 320ميليارد و 300ميليون ريال
به طور خالص مبلغ 600ريال اعلام كرده است.


به گزارش دنیای اقتصاد بر اساس اطلاعيه بورس اوراق بهادار تهران
پيش‌بيني عملكرد اين شركت براي سال مالي مذكور در مقايسه با پيش‌بيني عملكرد سال
مالي قبل 19درصد كاهش سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها، 9درصد افزايش سود حاصل از فروش‌
سرمايه‌گذاري‌ها، 8درصد كاهش سود عملياتي و 9درصد كاهش سود پس از كسر ماليات نشان
مي‌دهد كه دلايل تغييرات اعلام نشده است.


 مطابق سياست‌ كلي هيات مديره <وبهشهر> در صورتي كه سود حاصل از
فروش سرمايه‌گذاري‌ها درصد قابل توجهي از سود شركت را تشكيل دهد به منظور تداوم
سوددهي و افزايش  سود در سال‌هاي آتي و ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، به حساب
سرمايه شركت منتقل مي‌گردد.


 بنابراين گزارش جمع كل سرمايه‌گذاري‌هاي پرتفوي توسعه صنايع بهشهر
در خردادماه امسال از 74درصد رشد ارزش بازار در مقايسه با بهاي تمام شده ابتداي
دوره برخوردار بوده است.


 شركت پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي 83 با سرمايه 1320300ميليون
ريال مبلغ 598ريال اعلام نموده بود كه دلايل تعديل را تغيير در اجزاي
سرمايه‌گذاري‌ها اعلام نموده است.مطابق اطلاعات دريافتي، مبلغ 151161ميليون ريال
(114ريال به ازاي هر سهم) از پيش‌بيني درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي سال مالي 83
مربوط به سهم شركت از درآمد سنواتي شركت صنعتي بهشهر بابت طلب سنواتي از شركت
بازرگاني دولتي مي‌باشد.