شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام )

به گزارش ایران بورس ، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی به طور
فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی‌عام) ، راس ساعت 15 روز شنبه
مورخ 01/07/1385 در محل سالن اجتماعات مرکز قلب تهران واقع در تهران – خیابان کارگر
شمالی – نبش بزرگراه جلال آل احمد برگزارگردید.

دستور جلسه : انتخاب اعضا هیات مدیره

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی ، اعضای هیات رئیسه به شرح زیر
انتخاب گردیدند :
آقای کوچکی به عنوان رئیس مجمع
آقای صبوری به عنوان ناظر مجمع
آقای قاری زاده به عنوان ناظر مجمع
آقای اژیه به عنوان دبیر مجمع

تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
بر اساس تصمیمات مجمع ، اعضای اصلی (7 نفر) و علی البدل (2 نفر) هیات مدیره به مدت
2 سال به ترتیب زیر انتخاب شدند :
1- آقای محسن عسگری آزاد
2- شرکت سرمایه گذاری غدیر
3- شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
4- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
5- شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
6- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
7- شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
8- صندوق بازنشستگی
9- شرکت سرمایه گذاری خوارزمی


http://82.99.218.26/document/85070207.pdf