شرکت توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در تاریخ 31/05/85 شرکت
توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) به شرح زیر ایفاد گردید :

1- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ 31/05/85

2- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکت ها در تاریخ 31/05/85

3- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به تاریخ 31/05/85

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید.


http://82.99.218.26/document/85070306.pdf