شرکت ایران ترانسفو ( سهامی عام )

با توجه به رشد ۵۰ درصدی EPS شرکت ایران ترانسفو در سال ۱۳۸۴ ( ۱۵۱۰ریال برای هر سهم ) ، که ۵۵/۳۲ درصد از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران می باشد ، ارزش هر سهم این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران با رشد بین ۱۷ تا ۲۳ درصدی به ۹۴۰۰ ریال در تاریخ ۱۲/۲/۸۴ افزایش پیدا نمود .