شرکت ایران ترانسفو ( سهامی عام )

با توجه به رشد 50 درصدی EPS شرکت ایران ترانسفو در سال 1384 ( 1510ریال برای هر سهم ) ، که 55/32 درصد از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران می باشد ، ارزش هر سهم این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار تهران با رشد بین 17 تا 23 درصدی به 9400 ریال در تاریخ 12/2/84 افزایش پیدا نمود .