شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

پیش‌بینی سود هر سهم آهنگری
تراکتورسازی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند امسال ،معادل ۹۵۸ ریال اعلام شد.
به گزارش دنیای اقتصاد ، آهنگری تراکتورسازی ایران در طول چهار سال گذشته به کلیه
پیش‌بینی‌های خود در صورت‌های مالی دست یافته و EPS اعلام شده، همواره تحقق یافته
است.

هیات‌مدیره آهنگری تراکتورسازی در نظر دارد افزایش سرمایه از ۴۰میلیارد ریال به
۵۶میلیارد ریال معادل ۴۰درصد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران را به مجمع
عمومی فوق‌العاده پیشنهاد نماید.
براساس گزارش بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت درآمد هر سهم خود را برای سال مالی
منتهی به پایان اسفند امسال با ۴۰میلیارد ریال سرمایه به طور خالص مبلغ ۹۵۸ ریال
پیش‌بینی کرده است.
<خاهن> توانست با تحقق ۴۶۵ ریال به ازای سود هر سهم معادل ۴۹ درصد از پیش‌بینی سود
هر سهم خود را پوشش دهد. همچنین آهنگری تراکتورسازی ایران پیش‌بینی کرد تا پایان
امسال مبلغ ۲۶۹میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش کسب کند که این مبلغ در مقایسه با
سال مالی قبل ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت. این شرکت توانست تا پایان تابستان امسال
از فروش انواع محصولات اصلی، فرعی و خدمات مبلغ ۱۲۱ میلیارد و ۴۴۹ میلیون ریال
درآمد داشته باشد که این مبلغ ۴۵ درصد از بودجه این شرکت را پوشش داده است.

همچنین پیش‌بینی عملکرد <خاهن> برای سال ۸۴ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل
۴۶ درصد افزایش‌ بهای تمام شده کالای فروش رفته، ۴ درصد کاهش سود عملیاتی داشته است
و سود پس از کسر مالیات این شرکت نیز بدون تغییر بوده است.

آهنگری تراکتورسازی اعلام نموده است، طرح تولید شاتون (۸۵ درصد پیشرفت کار، تاریخ
بهره‌برداری پایان سال ۸۴ و با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۶۰۰
میلیون ریال) و سالن عملیات حرارتی (۱۰درصد پیشرفت کار، تاریخ بهره‌برداری پایان
سال ۸۴ و با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۶میلیارد و ۶۰۱ میلیون ریال) را در دست
اجرا دارد که تاکنون جمعا مبلغ ۲۲ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال در این رابطه
سرمایه‌گذاری نموده است.براساس اطلاعات ارسالی، هیات‌مدیره در نظر دارد، تقسیم مبلغ
۵۳۰ریال خالص به ازای هر سهم از سود عملکرد سال مالی ۸۴ را به مجمع عمومی عادی
سالیانه پیشنهاد نماید. جهت مزید استحضار، شرکت پیشنهاد تقسیم سود سال مالی ۸۴ را
در اردیبهشت ماه مبلغ ۸۲۵ ریال اعلام نموده است.

فعالیت‌های عمده انجام یافته از تیر ماه تا آبان ماه ۸۴
-۱ استقرار و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت۱۶۹۴۹ ISO /TS از طریق بازنگری مستندات
سیستم و انجام ممیزی‌های شخص اول و دوم‌
-۲ تولید و تحویل قطعات از جنس سوپر‌آلیاژ برای اولین بار در ایران‌
-۳ نصب خط تولید۵۲ MN اتوماتیک شاتون‌
-۴ نصب و راه‌اندازی خط سورتینگ در کنترل نهایی‌
– ۵ ارتقای رضایت‌مندی مشتریان از طریق نظرسنجی دوره‌ای از مشتریان‌
– ۶ تکمیل ارتباط سیستم مکانیزه اطلاعاتی به سیستم بهای تمام شده‌