شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران

به گزارش ایران بورس ، مجمع عمومی
فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت آهنگری و تراکتور سازی ایران، رأس ساعت 10 روز
پنج‌شنبه مورخ 27/11/84 در تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به چهار راه پارک‌وی،
مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و اموراجتماعی برگزار گردید. دستور جلسه افزایش
سرمایه اعلام گردید. مجمع پس از استماع گزارش توجیهی هیئت‌مدیره و گزارش بازرس
قانونی در رابطه با افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ
000ر40 میلیون ریال به‌مبلغ 000ر56 میلیون ریال (معادل 40 درصد) از محل مطالبات‌ و
آورده نقدی سهامداران مورد تصویب قرار نگرفت.
جهت مزید اطلاع، به لینک زیر مراجعه نمایید.http://www.iranbourse.com/Document/84011026014.pdf