شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس شرکت آهنگری
تراکتورسازی ایران (سهامی عام) اعلام نموده است که جلسه مجمع عمومی فوق العاده (به
منظور افزایش سرمایه ) در ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 27/11/84 در تهران ، خیابان
ولی عصر ، نرسیده به چهار راه پارک وی ، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور
اجتماعی برگزار خواهد شد .
جهت مزید اطلاع روی لینک زیر کلیک نمایید .http://www.iranbourse.com/Document/8401102403.pdf