شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران (سهامی عام)

به گزارش ایران بورس ،شرکت آهنگری
تراکتورسازی ایران (سهامی عام) صورتهای مالی میان دورهای 6 ماهه منتهی به 31/6/84
(حسابرسی شده) شامل ترازنامه در تاریخ 31/6/84، صورت سود و زیان 6 ماهه منتهی به
31/6/84 و جریان وجوه نقد 6 ماهه منتهی به 31/6/84 را ارائه نموده است. جهت کسب
اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید .http://www.iranbourse.com/Document/8401002802.pdf