شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران ( سهامی عام )

 به
گزارش دنياي اقتصاد مجمع عمومي شركت آهنگري تراكتورسازي ايران (سهامي عام) با حضور
۸۷ درصد سهامداران به رياست مهندس دانش فهيم، نظارت آقايان مهجوري و نجم‌الديني و
دبيري رزمي برگزار شد.

 در اين جلسه پس از
ارائه گزارش عملكرد ساليانه و تصويب مبلغ ۸۵۰ ريال سود به ازاي هر سهم، روزنامه
دنياي اقتصاد با اكثريت آرا به عنوان روزنامه رسمي شركت جهت درج اخبار، اطلاعيه و
آگهي‌هاي شركت انتخاب و معرفي شد.

 تاريخچه
مختصر شركت‌

 طرح
ايجاد كارخانه تراكتورسازي ايران در مهرماه ۱۳۴۶ در چارچوب مفاد موافقتنامه
همكاري‌هاي فني و اقتصادي مابين دولت‌هاي ايران و روماني به منظور توليد يك نوع
تراكتور اونيورسال به قدرت ۶۵اسب بخار به مرحله اجرا گذارده شد.

 بازنگري‌هاي به عمل آمده در سال 1353 شمسي مانع از
ادامه طرح به منظور توليد تراكتور اونيورسال گرديده و عقد قرارداد با شركت MF
انگليس در همان سال ادامه طرح را جهت توليد تراكتورهاي MF فراهم ساخت.

 در ادامه اجراي  طرح به منظور دستيابي به هدف‌هاي
كمي و كيفي پيش‌بيني شده، طرح ايجاد كارخانه تراكتورسازي ايران در سال ۱۳۵۴ به پنج
پروژه تحت عناوين <ساخت قطعات و مونتاژ تراكتور>، <خدمات صنعتي>، <ريخته‌گري>،
<ساخت موتور> و <آهنگري> تفكيك گرديد.هر يك از اين پروژه‌ها در قالب يك طرح اصلي
داراي هدف‌هاي كمي و كيفي جداگانه‌اي بوده و بخشي از آن جهت توليد و تامين قطعات
تراكتور و موتور در نظر گرفته شده بود.

 پروژه آهنگري بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي مدون به منظور
دستيابي به توليد كليه قطعات آهنگري مورد نياز گروه صنايع تراكتورسازي و ساير
شركت‌ها و موسساتي كه به قطعات آهنگري نياز دارند و به خصوص كارخانجات و صنايع
خودروسازي در وسعتي به مساحت ۱۱هكتار به وجود آمد.

 خريد و نصب ماشين‌آلات مورد نياز در دو فاز به شرح
زير برنامه‌ريزي شده و به مرحله اجرا درآمد.

 فاز اول با خريد خطوط پرس 10MN، 16MN، 20MNو25MN  در
سال ۱۳۵۷ و نصب و راه‌اندازي آنها در سال ۱۳۶۰ مورد بهره‌برداري قرار گرفت.

 فاز دوم از سال 1357 با انجام مطالعات لازم با كمك
مشاورين انگليسي و با همكاري شركت آلماني Eumuco آغاز شده و در سال 1362 ماشين‌هاي
آهنگري افقي۲۰۰ SM و 900 SM و همچنين ماشين‌آلات جانبي خطوط توليد آهنگري 40MN و
۸۰MN خريداري گرديد.

 سپس مراحل نصب و راه‌اندازي شروع شده و در بهمن ماه
سال ۱۳۶۷ به مرحله بهره‌برداري رسيد.

 به دنبال طرح تفكيك شركت‌هاي گروه صنايع تراكتورسازي
ايران، پروژه آهنگري نيز از آذرماه سال ۱۳۶۶ به عنوان يك شركت مستقل با مشخصات ذكر
شده در بند ۲-۱ به ثبت رسيد.

 در راستاي سياست و اهداف استراتژيك شركت و با ورود
به بازارهاي جهاني به منظور توسعه صادرات محصول به كشورهاي خارجي به خصوص كشورهاي
اروپايي، از اواخر سال ۱۳۷۴ فعاليت‌هاي وسيعي در زمينه ايجاد و استقرار استاندارد
ايران – ايزو ۹۰۰۲ در شركت شروع گرديد. شركت در اسفندماه ۱۳۷۵ موفق به اخذ
گواهينامه ايران – ايزو ۹۰۰۲ از موسسه RWTUV آلمان گرديد. سپس از طريق مميزي‌هاي
تكرار انجام شده از طرف موسسه گواهي‌دهنده، گواهينامه اخذ شده در دوره‌هاي سه‌ساله
تجديد شد. در پي تغيير ويرايش استاندارد از ۱۹۹۴ به ايران – ايزو ۹۰۰۱ مصوب
آبان‌ماه ۱۳۸۱، اين شركت نيز جهت‌گيري‌هاي لازم را جهت انطباق نظام كيفيت سازمان با
الزامات ويرايش جديد استاندارد انجام داده و نسبت به اعمال تغييرات  و بازنگري‌هاي
لازم در مستندات مربوطه اقدام نمود.

 در نهايت با استقرار كامل نظام كيفيت مبتني بر ايران
– ايزو ۹۰۰۱ مصوب آبان‌ماه ۱۳۸۱ در سازمان و مميزي توسط شركت ار – و – توف ايران
موفق به اخذ گواهي مربوطه گرديد.

 در ادامه با توجه به سياست مديريت در جهت بهبود و
ارتقاي مستمر نظام كيفيت شركت و همچنين جهت انطباق با الزامات مطرح شده توسط صنايع
خودروسازي جهان، بازنگري‌هاي لازم در مستندات سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد
۲۰۰۲ :ISO/TS16949 انجام گرديد. پس از استقرار سيستم مذكور و انجام آناليز نقاط قوت
و ضعف در ارديبهشت ماه ۱۳۸۳ و رفع مغايرت‌هاي مشاهده شده، مميزي نهايي صدور گواهي
توسط شركت ار-و-توف ايران در تيرماه انجام شده و استقرار و اجراي سيستم مديريت
كيفيت ۲۰۰۲ ISO/TS16949: در شركت آهنگري از طرف شركت مزبور گواهي گرديد.

 به دنبال مطرح شدن مبحث مديريت انرژي در بخش صنعت و
به وجود آمدن بستر مناسب جهت پرداختن به مقوله فوق، تحقيقات و مطالعات لازم در
زمينه مديريت انرژي در فرآيند توليد شروع شده و بستر لازم در زمينه‌هاي پايش مصرف
انرژي الكتريكي، گاز شهري، بخار و هواي فشرده به وجود آمده و زمينه را براي تحليل
مصارف فوق ايجاد نمود. در اين ارتباط به دليل گستردگي و تنوع عمليات موجود و
تجهيزات مورد نياز، واحد مديريت انرژي در سال ۱۳۷۸ در شركت تشكيل شده و فعاليت خود
را با جمع‌آوري و فايلينگ كامپيوتري اطلاعات مرتبط با مصرف انرژي و آلاينده‌هاي
محيط زيست به منظور ايجاد بستري مناسب براي اقدامات لازم در راستاي مديريت انرژي
شروع نمود. شايان ذكر است كه سيستم پايش و مديريت انرژي اين شركت در سال۱۳۸۱ از
طريق <سابا> به عنوان يكي از شش سيستم برتر مديريت انرژي در كشور انتخاب گرديد.

 شركت آهنگري به عنوان يكي از مراكز مهم صنعتي كشور،
با توجه به پيچيدگي و تنوع محصول توليدي، برنامه‌هاي راهبردي خود را بر پايه گسترش
پژوهش پايه‌ريزي نموده است. در اين راستا اقدامات موثري از طرف شركت به عمل آمده كه
از آن جمله مي‌توان به ايجاد واحد تحقيق و توسعه و اخذ پروانه تحقيق از وزارت صنايع
در سال ۱۳۷۶ اشاره نمود. اين واحد در سال ۱۳۷۹ از طرف مراكز تحقيق و توسعه سازمان
صنايع و معادن ايران به عنوان يكي از ده واحد تحقيق و توسعه نمونه كشور انتخاب
گرديد. در سال۱۳۸۰ به دنبال افزايش نياز مشتريان و صنايع خودروسازي به قطعات آهنگري
با ميانگين وزني پايين، شركت آهنگري تصميم گرفت جهت جوابگويي به اين نياز نسبت به
ايجاد امكانات مورد نياز اقدام نمايد. در اين راستا دو خط پرس دست دوم ۶MN در
سال۱۳۸۰ خريداري شده و پس از نصب در همان سال مورد بهره‌برداري قرار گرفته است.
علاوه بر آن به دنبال افزايش نياز مشتريان به قطعات آهنگري، برنامه‌ريزي‌هاي لازم
در جهت توسعه سخت‌افزاري شركت و از بين بردن گلوگاه‌هاي موجود انجام شده و نسبت به
خريد تجهيزات لازم اقدام گرديد كه بخش قابل توجهي از اين تجهيزات در سال۱۳۸۳ نصب و
مورد بهره‌برداري قرار گرفت كه از آن جمله مي‌توان به راه‌اندازي دو خط توليد MN13،
دو دستگاه اره نواري، تجهيزات قالبسازي و ….اشاره نمود.

 در سال1376 همگام با برنامه‌هاي بلند مدت دولت در
جهت واگذاري سازمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي و با تغيير ماهيت شركت از سهامي خاص به
سهامي عام، مقدمات لازم جهت عرضه سهام شركت در بورس اوراق بهادار آماده شده و با
پذيرفته شدن آن، نسبت به عرضه سهام به متقاضيان اقدام گرديد. شايان ذكر است كه
سرمايه شركت در آبان ماه سال۱۳۸۰، از پنج ميليارد ريال به بيست ميليارد ريال و در
اسفند ماه سال۱۳۸۱ از بيست ميليارد ريال به سي ميليارد ريال افزايش داده شد. به
دنبال بهره‌برداري از تجهيزات خريداري شده در سال۱۳۸۳، اقدامات لازم نسبت به افزايش
سرمايه شركت انجام شده و به دنبال تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده، سرمايه شركت از سي
ميليارد ريال به چهل ميليارد ريال افزايش داده شد.

 فعاليت‌هاي شركت در سال 1383

 فعاليت‌هاي
توليدي شركت آهنگري در سال۱۳۸۳ به سه گروه عمده توليد قطعات آهنگري بر اساس
قراردادهاي منعقده ساخت قالب و ابزارهاي مورد نياز در توليد قطعات و ساخت قالب‌هاي
مورد نياز ساير شركت‌ها بر اساس سفارشات اخذ شده تقسيم مي‌شود  كه در ارتباط با هر
كدام از موارد ذكر شده توضيحاتي ارائه مي‌گردد.

 الف) توليد قطعات آهنگري

 توليد قطعات آهنگري در شركت در سال
۱۳۸۳

 بر اساس سفارش‌هاي اخذ شده از
مشتريان و قراردادهاي في‌مابين و بر اساس مشخصات فني و كيفي مبتني بر استانداردهاي
بين‌المللي صنعت آهنگري صورت گرفته است.

 ميزان توليد شركت در
سال ۱۳۸۳ نسبت به برنامه مصوب ۷/۱۰درصد كاهش و نسبت به توليد سال قبل ۶۳/۰درصد
افزايش داشته است. چنانچه ارقام توليد سال۱۳۸۳ را نسبت به سال۱۳۸۱ مقايسه كنيم به
رشدي معادل ۲۳/۱۸درصد خواهيم رسيد.

 ب) فعاليت‌هاي طراحي، ساخت و
آزمايش قالب‌

 در
راستاي تامين قالب و ابزار مورد نياز جهت توليد قطعات آهنگري اقدامات ذيل در
سال۱۳۸۳ صورت گرفته است:

 طراحي قالب و ابزار

 ساخت قالب و ابزار

 آزمايش قالب (Job Proof)

 قالب‌هاي ساخته شده براي اولين بار

 19دست‌

 8905 قطعه‌

 25مورد

 19دست‌

 ج) سخت قالب‌هاي مورد نياز
سايرشركت‌ها

 علاوه
بر فعاليت‌هاي فوق كه در راستاي فعاليت اصلي شركت صورت گرفته‌، فعاليت‌هاي عديده‌اي
نيز در زمينه اخذ سفارش ساخت قالب و ابزار مورد نياز ساير شركت‌ها به شرح ذيل انجام
شده است:

 – ساخت قالب دايكاست سيلندر سمت
ثابت و پوسته كيلومتر شمار به سفارش شركت ريخته‌گري آلومينيوم ايران خودرو

 – ساخت قالب‌هاي دايكاست به سفارش
شركت موتوژن‌

 – ساخت فيكسچر بدنه و سرسيلندر
۶۰/۶ و ۴۰/۴ به سفارش شركت موتورسازان تراكتورسازي‌

 – ساخت رولر و قالب فرم دهي ريم
تراكتور به سفارش شركت تراكتورسازي ايران‌

 – ساخت قالب‌هاي بدنه خودرو به
سفارش شركت قالب‌هاي صنعتي ايران خودرو

 – انجام خدمات ماشينكاري، ساخت
شابلون، عمليات حرارتي قالب و جوشكاري قالب به سفارش شركت فولاد كوبان‌

 لازم به ذكر است كه ليست كامل
سفارشات اخذ شده در بند<2> بخش طرح‌هاي توسعه و تكميل نشان داده شده است.

 

 فروش محصولات توليدي (فروش
داخلي و صادرات)

 شركت
آهنگري تراكتورسازي ايران(سهامي عام) به عنوان  توليد و عرضه كننده قطعات آهنگري و
قالب‌هاي صنعتي در سطح كشور مانند سال‌هاي قبل محصولات توليدي خود را به طرق زير به
فروش رسانيده و همواره رضايت مشتري را به عنوان مهم‌ترين عامل در فعاليت‌هاي خود
مدنظر قرار داده است:

 1- مراجعه مستقيم مشتريان جهت
سفارش توليد قطعات آهنگري

 2- تقاضاي شركت‌ها و موسسات
توليدكننده داخلي

 3- بازاريابي توسط شركت‌

 شركت آهنگري تراكتورسازي ايران
توانسته است در سال۱۳۸۳ بالغ بر ۵۲۵۷هزار قطعه با ارزش نزديك ۱۹۹ميليارد ريال در
بازارهاي داخل كشور و حدود ۱۰ هزار قطعه به صورت نمونه با ارزش بيش از ۲۰هزار دلار
در بازارهاي بين‌المللي (اروپا) به فروش برساند.

 فروش خدمات

 اين
شركت علاوه بر فروش قطعات آهنگري، مبلغ ۴۷۴۳ميليون ريال فروش فرعي و خدمات داشته
است.

 پروژه‌هاي تحقيقاتي در دست اجرا

 برنامه‌هاي تحقيقاتي در دست اجرا
در شركت آهنگري تراكتورسازي ايران (سهامي عام) به شرح ذيل مي‌باشد.

 – بررسي آهنگري سوپر آلياژ 901

 – ادامه بررسي آهنگري فولادهاي
ميكروآلياژي با چقرمگي بالا

 – ادامه پروژه مديريت انرژي و
انجام پروژه‌‌هاي جانبي آن

 -بررسي آهنگري آلياژ آلومينيوم
۷۰۷۵

 طراحي و توسعه
محصولات جديد يا هر گونه فعاليتي در اين زمينه

 برنامه توسعه فناوري، نوآوري و
اصلاح در محصول يا خدمت و بهبود كيفيت محصولات شركت

 مديريت  انرژي

 گزارش
فعاليت‌هاي مرتبط با جلوگيري از آلودگي محيط‌زيست و برنامه‌هاي مربوطه

 طرح‌هاي توسعه و
تكميل

 افزايش
ظرفيت توليد قطعات با ميانگين وزني پايين

رفع گلوگاه‌هاي موجود در كارگاه
قالبسازي و استفاده بهينه از ماشين‌آلات‌