شرکتهای دولتی 1450 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند

طی هشت ماهه نخست سال جاری، 14 هزار و 537 میلیارد ریال مالیات از شرکتهای دولتی غیر از شرکت ملی نفت ایران اخذ شد.
   
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وصولی مالیاتهای مستقیم در هشت ماهه سال 1385 بالغ بر مبلغ 63485 میلیارد ریال بوده است و رقم مذکور صرفنظر از ترکیب اقلام تشکیل دهنده آن در مقایسه با مبالغ وصول شده در مدت مشابه سال 1384 در حدود 38 درصد افزایش دارد.
 
بنابراین گزارش، وصول مالیات بر شرکتها (شامل مالیات عملکرد اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی و علی‌الحساب مالیات عملکرد سال 1385 شرکتهای دولتی موضوع بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سالجاری) مبلغی در حدود 47271 میلیارد ریال بوده است (معادل 5/74 درصد مجموع مالیاتهای مستقیم) که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال قبل در حدود 1/43 درصد افزایش دارد.
 
مبلغ مذکور در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب در حدود 8/88 درصد تحقق یافته است.
به گزارش فارس، وصولی مالیات بر شرکتهای دولتی و غیر دولتی در سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 8/50 و 3/29 درصد افزایش دارد، ضمناً عملکرد مالیات بر شرکتهای دولتی و غیر دولتی در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب به ترتیب 1/86 و 95 درصد تحقق یافته است.
بر اساس این گزارش، بابت درآمد حاصل از مالیات بر عملکرد شرکتهای دولتی (بدون احتساب مالیات علی‌الحساب عملکرد سال 1385 شرکت ملی نفت ایران) در قانون بودجه سال 1385 کل کشور مبلغ 29568 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.
 
گزارش وزارت اقتصاد حاکی است: وصولی مالیاتهای مذکور در سال 1384 کلاً مبلغ 13475 میلیارد ریال بوده است و تحقق رشد 4/119 درصدی این بخش از مالیاتهای مستقیم غیر عملی به نظر می‌رسد.
این گزارش تصریح کرد: علیرغم تلاش و کوشش سازمان امور مالیاتی کشور در هشت ماهه سالجاری و در حالیکه وصولی این بخش از مالیاتها در مقایسه با عملکرد در مدت مشابه سال 1384 معادل 8/60 درصد رشد داشته است، لیکن با توجه به توضیحات بالا مالیاتهای وصولی در این بخش در مقایسه با رقم مصوب تنها 7/73 درصد تحقق یافته است.
 
بنابراین گزارش، وصولی مالیات بردرآمد (شامل مالیاتهای حقوق، مشاغل، مستغلات و متفرقه) مبلغی در حدود 12847 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال قبل در حدود 7/26 درصد افزایش داشته است، مبلغ مذکور در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب در حدود 3/103 درصد تحقق یافته است.
 
وصولی مالیات حقوق، مشاغل در مقایسه با وصولی مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 5/31 و 1/22 درصد افزایش داشته است، ضمناً عملکرد مالیاتهای حقوق، مشاغل، مستغلات در مقایسه با ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1385 کل کشور به ترتیب در حدود 3/120، 2/89 و 8/79 درصد تحقق یافته است.
 
این گزارش حاکی است: وصولی مالیات بر ثروت (شامل مالیاتهای ارث، نقل و انتقال و سرقفلی، سالانه املاک، حق تمبر چک، برات، سفته و سایر اقلام) مبلغی در حدود 3367 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مبالغ وصولی در مدت مشابه سال قبل در حدود -/19 درصد افزایش دارد. مبلغ مذکور در مقایسه با رقم پیش‌بینی شده در بودجه مصوب در حدود 1/80 درصد تحقق یافته است.
 
علت عدم تحقق این بخش از مالیاتها در مقایسه با ارقام مصوب مربوط به عملکرد مالیاتهای نقل و انتقال سرقفلی و سهام و همچنین مالیات حق تمبر و اوراق بهادار می‌باشد.